Поверителност

Вашите лични данни ще бъдат използвани за подпомагане на Вашето преживяване в ………………….. Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на клиентите ни е наш приоритет. Обработваме Вашата информация въз основа на приложимото законодателство и по-конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Политиката за поверителност Ви информира за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни в ………………….. С нея също Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация.

Последно обновен: 2022-03-27

Кои сме ние

website address is: https://wordpress-web.site.

„ВИКТОРИ“ ЕООД, ЕИК: 12893716, с адрес: Годеч№ 5, София, България, тел.: +359 887 606358 и имейл адрес: tokrasteva@abv.bg , прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, „Администраторът“ или “Виктори”

Тази информация за поверителността се отнася за обработката на лични данни, извършвана от туристическа агенция „Виктори“ ЕООД (туристическа агенция „Виктори“ ЕООД / ние / нас), използвате нашите услуги, посещавате нашите уебсайтове или мобилни приложения или по друг начин си взаимодействате с нас. Важно е да използваме вашите данни само в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и вашите очаквания и да бъдем прозрачни с вас в начина, по който използваме вашите данни. Тази информация за поверителност ще обясни какви данни се събират, защо се събират, как се използват събраните данни, както и вашите възможности и права по отношение на събирането на вашите лични данни.

Лични данни

В настоящия сайт не се създават лични профили и не се събира информация за всеки потребител персонално. Не се предоставят данни за трети страни.

Конктактна форма – Данните, събирани чрез формата за обратна връзка (Име, Фамилия, Е‑mail), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

Лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Може да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на следните контакти: „ВИКТОРИ“ ЕООД, ЕИК: 12893716, с адрес: Годеч № 5, София, България, тел.: +359 887 606358 и имейл адрес: tokrasteva@abv.bg ,

Цел за събиране на личните данни

Събраната информация се обработва единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, чрез подадени запитвания, както и за осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Начин за обработка на лични данни

Съгласието за използване на бисквитки от страна на потребителя се осъществява посредством кликане на бутон „ОК“ на изскачащ банер в сайта, уточняващ използването им и посочващ линк към настоящата страница за Политика за личните данни.

Срок на съхраняване на личните данни

Срокът на съхранение на личните данни събирани чрез Контактната ни форма е 1 (една) година, считано от попълване на тази форма.

Предоставяне на личните данни на трети лица

Ние не предоставяме личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица.

Права на потребителите

Като Потребители можете да упражните следните права:

  1. Правото на достъп до личните данни, които се обработват и правото да получите копие от тях;
  2. Право да искате коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
  3. Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
  4. Право да искате заличаване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;
  5. Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адрес – „ВИКТОРИ“ ЕООД, ЕИК: 12893716, с адрес: Годеч№ 5, София, България, тел.: +359 887 606358 и имейл адрес: tokrasteva@abv.bg ,

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките (Cookies) са пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Има различни видове бисквитки. Те са с различна валидност, като минималната е само до края на сесията, а максималната е в срок от 3 години, а управлението им се извършва чрез настройките на браузера на потребителя.

Повече информация за бисквитките и тяхното управление можете да намерите на следният линк:

  1. Информация за бисквитките – https://www.aboutcookies.org/
  2. Бисквитки в този сайт – https://www.cookiebot.com

Нужно е да ви предупредим, че отказът от бисквитките може да доведе до намаляване на функционалностите на уеб сайта, както и до влошаване на качеството на услугата, която предоставяме чрез него.

Инструменти за анализ и ремаркетинг

Модул за споделяне в социалните мрежи – чрез него сайтът не събира лични данни, но могат да послужат за събиране на данни за потребителското поведение от компаниите-собственици на съответните социални мрежи – Facebook, Twitter, Pinterest. Настройките за персонализирани реклами се извършват в потребителския профил в съответната мрежа:

  1. Facebook – https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
  2. Twitter –https://twitter.com/privacy
  3. Pinterest – https://www.pinterest.com/settings/

Защита

Криптиране – За да защитим Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от вас е в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да се уверите в това по наличието на зелено с катинарче в прогрес бара на браузера ви и по това, че URL адресът започва с „https“.

За всякакви въпроси относно използването на лични данни и тяхната защита или за оттегляне на съгласието за обработката им, се свържете с нас на следния имейл: tokrasteva@abv.bg

Промени в тази информация и защита

Възможно е да актуализираме понякога тази информация за поверителност. Ще бъдете уведомени за тези промени, когато това е уместно; в противен случай те ще бъдат публикувани на нашата страница. Всички промени ще се прилагат само след като бъдат съобщени /публикувани.

Връзка с нас – контакти, информация

Ако искате да се свържете с нас, можете да се свържете на адрес: tokrasteva@abv.bg или да изпратите писмо до туристическата агенция „Виктори“ ЕООД, ул. „Годеч“ № 5. магазин 6, 1336 София, България.