Най-важните изисквания към онлайн магазините са следните:

 • Ако продавате на физически лица, обикновено за вас като търговец е по-изгодно да не сте по ДДС и не е задължително да се регистрирате по ДДС;
 • Трябва да се регистрирате по ДДС, най-често ако минете оборота от 50 хил. лв., ще търгувате с акцизни стоки, ако с вашата фирма получавате пари от чужбина или изпращате пари към чужбина. Тук има много възможности, но най-често е необходимо да се регистрирате  по ДДС при плащания от и към Facebook, Google (вкл. бившите услуги Adwords, Adsense), eBay, Amazon, хостинг или домейни и всякакви услуги към фирми от чужбина. В зависимост от конкретните плащания се преценява дали има нужда и какъв тип ДДС регистрация трябва да се направи ПРЕДИ тези плащания;
 • На сайта ви като търговец трябва да има подробна информация за вашата фирма – име, адрес на регистрация, булстат (ЕИК), име на управителя. Ако имате офис или склад, препоръчваме да опишете и неговия адрес. Въпреки, че няма специално законово изискване препоръчваме да имате посочени още начини за контакт с вас – телефони, e-mail и др.
 • Трябва да имате условия за ползване и поръчки от сайта (End User License Agreement) и всеки потребител по някакъв начин изрично да е потвърдил, че ги приема. Например, може при първоначалната си регистрация в сайта да постави отметка, че е съгласен или при всяка поръчка да поставя отметка, че приема Общите условия. Желателно е да напишете, че тези общи условия са в сила от еди коя си дата. Най-добрия начин е да напишете например Общи условия V 2.3 в сила от 03.03.2019 г.  Това означава версия 2.3, като си пазите и старите Общи условия и от коя до коя дата са важали те. По този начин ако е възникнал спор с ваш клиент, ще знаете в кой период точно с какви условия се е съгласил потребителя. Законите се променят и те налагат да променяте вашите Общи условия.
 • ВАЖНО – Забранено е да има автоматично сложена отметка, че потребителя е съгласен с каквото и да е. Това важи за България и за някои страни от ЕС. Потребителят изрично трябва да сложи отметка, че е съгласен с нещо;
 • Трябва на сайта ви да е описана процедурата за връщане на стоки или услуги. Някои стоки и услуги не могат да бъдат връщани и скоро ще напиша допълнителна статия за тях. Сред най-честите са хранителни продукти и компакт дискове със софтуер.
 • Трябва да се описано в какъв срок потребителя може да върне стока, независимо от причините. Обикновено срока е 14 дни и не е длъжен да дава обяснения защо се отказва. Трябва да е описан какъв е гаранционния срок за различните стоки и услуги.
 • Трябва да е сложена бланка за рекламация, която може да се използва по желание на потребителя (не е задължително, а по негово желание);
 • Напоследък има доста проверки от Комисията за защита на потребителите дали на вашия сайт сте сложили следващия линк. Ако продавате в ЕС, вкл. България, трябва да има линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Регистрация на онлайн магазина в сайта на НАП. Отначало се изискваше да се регистрират само тези, за които е необходимо издаването на касов бон, но през 1-2 дни НАП бълват все нови и нови промени и тълкувания. Според последна информация, която видяхме на сайта им, би трябвало да се регистрират всички онлайн магазини, вкл. ако продавате чрез маркетплейси като Amazon, Ebay, Emag, Etsy. Списъкът е достъпен през портала на НАП за е-услуги със свободен достъп: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:dec2009.REGREPESHOP.home

Какви проверки може да имате?

 • Най-често проверките са от НАП. При тези проверки обикновено искат от търговеца справки за продажбите (платени в брой във вашия офис или постъпили по банков път директно от клиенти или от наложен платеж) и ги сравняват с информацията за доставките с куриер. Проверките са най-общо 2 вида. При първата се проверява набързо дали са осчетоводени всички доставки и ако са осчетоводени (т. е. платени са данъците) нещата приключват. От 2017 г. има специално звено в НАП, което отговаря за онлайн магазините. Проверяват се масово, на конвейр, всички онлайн магазини и физически лица, за които НАП е получила информация, че извършват търговия. Най-честите грешки от онлайн търговците в компетенциите на НАП са неиздаването на касови бележки при наложен платеж (по-долу даваме идея как може да спестите издаването на касови бележки при продажби в България) и недокументиране на върнатите стоки, при което НАП не признава, че са върнати, т. е. иска да платите по-голям данък за реално неосъществена продажба. Ако при първата „бърза“ проверка видят нещо нередно или такова, което буди съмнение, се прави по-задълбочена проверка (от втори тип) или ревизия;
 • Комисия за защита на потребителите – Напоследък при тези проверки основно гледат дали са написани данните на търговеца, дали е сложен посочения по-горе линк към платформата за решаване на потребителски спорове и бланка за връщане на продукти. В някои случаи проверяват има ли сайта Общи условия на ползване и дали в тях са упоменати всички клаузи, които са записани в няколко закона – Закона за защита на потребителите, Закон за електронната търговия и др.
 • По-рядко, обикновено при подаден сигнал от ваши конкуренти, може да имате проверка от Комисията за защита на конкуренцията. При тези проверки обикновено се проверява дали спазвате правилата на честната конкуренция, т. е. да не подвеждате потенциалните клиенти.
 • По-рядко, обикновено при подаден сигнал от потребител, може да имате проверка от Комисията за защита на личните данни. Проверките са основно дали в сайта има поставена Политика за поверителност, ако се използват бисквитки – Политика за бисквитките, с детайлно описание какъв тип бисквитки се използват, дали имате вътрешни процедури за събиране, съхранение, обработване и изтриване на лични данни след разумен период. Според най-новите тълкувания, се приема че лични данни са и тези: e-mail, телефон, IP адрес, MAC адрес, детайлите по доставките на поръчките. Вече не е необходима регистрация в КЗЛД.

Документиране на дейността

 • При всяка продажба, ако клиентът ви плати в брой ИЛИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, трябва да пуснете касова бележка, която да му изпратите със стоката или услугата;
 • Ако искате да не пускате касови бележки, ползвайте комбинацията наложен платеж заедно с пощенски паричен превод. Само ако ползвате двете услуги заедно, няма нужда да пускате касови бележки;
 • Ако продавате (изнасяте стока) в Европейския съюз, трябва да може да се изважда справка колко са продажбите ви към всяка страна поотделно. Когато продажбите ви надвишат прага за регистрация по ДДС, за дистанционни продажби, за съответната страна, трябва да се регистрирате по ДДС в нея. Например, ако българска фирма продава в Германия и продажбите станат над 17500 Евро, трябва българската фирма да се регистрира по ДДС в Германия, да начислява „германското ДДС“ и да го плаща към Германия;
 • Ако клиентите ви плащат по ваш PayPal акаунт, той трябва да се регистрира в БНБ;
 • Трябва от вашия онлайн магазин да се вадят подходящи за осчетоводяване справки – да е ясно месец по месец точно какви артикули са продадени (например черни обувки Geox, мъжки, модел Santorini, размер 44, желателно е да имате и артикулен номер, а не просто някакви обувки), на каква стойност, кой е купувача, от коя държава е купувача, как е платил купувача. Някои от чуждестранните платформи за онлайн магазини в чистия си вид нямат тези опции. По наше мнение, за български онлайн магазини по-подходящи са български платформи като Gombashop, Seliton, Cloudcart.

Допълнителна информация за онлайн магазините

 • За търговия с някои стоки и услуги е нужен лиценз, разрешително,  има допълнителни изисквания или са забранени – сред тях са: електроника, автомобилни масла и гуми, храни, лекарства и хранителни добавки, цигари, алкохол, финансови продукти, вкл. застраховки, дрехи втора употреба, детски стоки, оръжие и стоки с двойно предназначение (напр. ножове), стоки от благородни метали, ръчно обработени материали (напр. от дърво), ръчно рисувани картини, софтуер, при внос и износ. Препоръчваме ви консултация със специалист дали конкретно за вашия бизнес има специални изисквания;
 • В България масово се използва плащането с наложен платеж, при получаването на стоката.
 • Във всички останали части на света обикновено се плаща с PayPal, дебитна или кредитна карта;
 • Препоръчваме ви да използвате SSL сертификат на сайта си, особено при плащане. Предлага се от повечето хостинг компании, например тази: http://ineahost.com/ssl.html